Krediet

Wikipedia leert ons dat krediet feitelijk niet meer is dan een zeker kapitaal dat is verstrekt onder voorwaarden van terugbetaling. In de volksmond een lening genoemd. Krediet komt van het woord credit, de tegenhanger van debet. Als er aan iemand een krediet (credit) wordt toegekend ontstaat er direct een schuld bij de kredietnemer (debetnemer). Het één kan niet zonder het ander.

Vormen van een krediet:
Doorlopend krediet variabele rente en looptijd
Persoonlijke lening vaste rente en looptijd
Zakelijk krediet hoge sommen voor zakelijk doel
Effectenkrediet som voor effecten
Rekening-courantkrediet maand cumulatie +- portefeuille €

 

Een krediet kan ook theoretisch gezinspeeld worden. Bijvoorbeeld bij uw spaarrekening is er een bedrag aan bankkrediet, waarbij u tot een bedrag onder de nul euro grens kan opnemen. Alle kredietwaardigheid wordt geadministreerd in het nationale Bureau Krediet Registratie (BKR) systeem.Geef een reactie